måndag 22 september 2014

LED-Paneler som Takbelysning

Oftast ser man ljuspaneler som infälld takbelysning på kontor, i korridorer, butiker med mera. Det är inte så konstigt med tanke på att panelerna finns i standardstorlekar och passar de flesta undertakspaneler. De smälter in och blir mycket diskreta.

Men LED-paneler kan även hängas fritt några decimeter ner från taket i vajrar, kedjor eller speciella upphängningsanordningar. Detta passar framför allt bra i mörka rum och panelerna får då en helt annan dekorativ effekt.

Mindre kvadratiska paneler (30 x 30cm) samt runda paneler kan också sättas upp på väggar. Att tänka på vid uppsättning av ljuspaneler på väggar eller som frihängande lampor är att inte ha för stark belysning. Detta bör tänkas igenom noga med hänsyn till rummets storlek och höjd till tak. Ljuspanelerna får inte vara bländande eller få en för centrerad roll i rummet. De gör sig bäst som diskret belysning.

LED-paneler av mycket hög kvalitet från tillverkaren V-Tac finns hos Amazing LED Design.

Läs mer här!


fredag 12 september 2014

Att Dimra LED-Lampor

Många utbytbara LED-lampor säljs i två versioner, dimmbara och icke-dimbara. Du måste välja rätt typ för din belysningskrets. Att dimmra LED-lampor kan spara energi och det ändrar också ljuset och upplevelsen i rummet. Du kan använda en dimmbar LED-lampa i en icke-dimbar krets men du ska inte använda en icke-dimbar lampa i en dimbar krets eftersom det kan orsaka skador på lampan och/eller kretsen. Dimbara LED-lampor är tydligt markerade som dimbara på förpackningen och på lampan.

De flesta dimrar som är installerade idag är konstruerade för att användas med nätspänning och för att driva traditionella glödlampor som alla är dimbara endast med hjälp av en spänningsändring. LED-lampor är lågeffektlampor och mer komplexa. En LED-lampa är en halvledarprodukt med en inbyggd krets (styrdon) vilken omvandlar den ingående nätspänningen till en låg likspänning och en likström som driver lysdioderna. Dessutom är specifikationerna för denna drivkrets inte enhetliga i LED-industrin.
Det finns många olika typer av dimrar med olika specifikationer installerade i bostäder och kontor (t.ex. resistiva, framkant, bakkant och elektroniska). Så när du använder nya LED-Lampor med befintliga dimmers krävs det en anpassning av gammal teknik med ny teknik vilket kan vara en utmaning.

Drivkretsen i dimbara LED-lampor kan fungera med många olika typer av dimmrar men inte med alla, LED-lampor tenderar t.ex. att fungera bättre med bakkantsdimmrar än med framkantsdimmrar. En befintlig dimmer kan dessutom ha en minsta erforderlig belastning vilken är för hög för en LED-lampa. En 60 W glödlampa kan t.ex. använda en dimmer som har en minsta erforderlig belastning på 25 W men en LED-lampa som skall ersätta glödlampan kan ha en effekt på endast 6,5 W vilket då är mindre än den nivå som krävs för att dimmern skall kunna fungera. Dimrar som är avsedda för LED-Lampor har mycket låga belastningskrav och kan därför dimra mycket lägre effekter.

Ljusreglering med LED kan upplevas som lite annorlunda. Prestanda bestäms av förmågan hos drivkretsen/chipet och kompatibiliteten med ljusregleringskretsen. Eftersom det finns ett stort antal möjliga kombinationer av lampor och dimrar är det inte möjligt att ha en LED-lampa som fungerar i alla olika dimmermiljöer.

LED-lampor går i regel inte att ljusreglera längre ned än till ca 10% av det maximala ljusflödet medan glödlampor kan gå att dimmra ned till c:a 2%. Lågspänningstransformatorer som används med 12V spotlights kan också komplicera det hela.

En del av de problem som kan uppstå när en dimmer är oförenlig med en LED-lampor är:
  • Flimmer - Lamporna flimrar (kan också uppstå om en icke-dimbar lampa används).
  • Slocknar, inget ljusflöde i slutet av dimmerskalan.
  • Reagerar inte när dimmern justeras. Det finns inte någon motsvarande förändring i ljusstyrka (ljuset tonar inte ned till en acceptabel nivå)
  • Inte en mjukt toning - Ljusstyrkan kan inte ändras från svag till stark linjärt
  • Flera lampor - Problem kan uppstå när flera lampor läggs till.
  • Skador eller fel - LED-drivdonet, kretsen eller LED-chipet är skadat eller felaktigt.
  • Belastningen är under minimum - LED-Lampans belastning på dimmern är under den minsta belastning som dimmer kräver.
  • Blandade modeller - Olika modeller av LED kommer troligen att ha olika drivkretsar - eftersom drivkretsar kan bete sig olika kan detta leda till ljusregleringsproblem.
Vad bör jag göra om jag vill ljusreglera mina LED-lampor ?

Helst bör du uppgradera din dimmerkrets med en dimmer av god kvalitet och som är avsedd för LED-belysning. Det bör vara enkelt vid nya LED-installationer. Det är en bra investering för livslängden på din LED-lampa.

Försäkra dig om att du köper rätt dimbara eller icke dimringsingsbara LED-lampa för din typ av installation.

Ändra din installation från ljusreglering till icke-ljusreglering om den inte används så mycket.

Avlägsna transformatorn som används med 12V MR16 lampor och konvertera till 240V GU10 lampor i armaturen genom att byta ut lamphållaren (skall göras av en elektriker)

Du bör överväga om du kan köpa LED-lampor av samma modell och märke för alla armaturer i ett utrymme av ett rum (alla lampor kommer då att ha samma typ av drivkrets)

Det är också en god idé att köpa lite extra som reservdelar - LED-teknik precis som mycket annan teknik såsom t.ex. mobiltelefoner förbättras och förändras ständigt.

Vi rekommenderar att du alltid kontaktar en kvalificerad elektriker när du vill göra några ändringar i dina elektriska installationer.

Besök Amazing LED Design för dimbara LED-lampor.